Ontdek de vestingsteden

Ontdek hieronder de verschillende gemeenten, gebieden en vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie. Ook de activiteiten, routes en historie per locaties staan vermeld. De kruitdampen zijn al lang opgetrokken en het kanongebulder is verstomd; de vestingsteden hebben hun werk gedaan. In de 19e eeuw hield de waterlinie op te bestaan en veel vestingsteden hebben de hoge wallen afgegraven en de poorten afgebroken om toegang tot de stad gemakkelijker te maken. Toch hebben zij stuk voor stuk nog allemaal een mooi, gezellig en historisch centrum.