Publicaties

Witte Plekken van de Waterlinies

Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft in 2021 het onderzoeksproject Witte Plekken van de Waterlinie uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om een overzicht te bieden van erfgoed en locaties die een relatie hebben met de Oude Hollandse Waterlinie, met extra aandacht voor de plaatsen waar deze relatie (nog) niet of nauwelijks herkenbaar is. Vier ‘Witte Plekken’ kregen speciale aandacht: de Amstel, de noordelijke Vechtstreek, de Lek ten oosten van Schoonhoven en Nieuwpoort, en de tegenwoordig Brabantse steden in het zuiden van het liniegebied. Het onderzoek is uitgevoerd door diverse externe waterlinie- en erfgoedspecialisten op basis van de thema’s water, militaire posten en monumentale gebouwen. Het verslag bevat daarnaast twee bijdragen; over de vestingsteden Gorinchem en Schoonhoven, en over de stiltegebieden in het voormalige inundatiegebied van de waterlinie.

Bijlage bij de bijdrage over stiltegebieden in de Oude Hollandse Waterlinie

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact