Oude Hollandse Waterlinie

Ruim 350 jaar geleden, in het jaar 1672, keerde het tij. Het ooit zo rijke Holland leek verloren, het volk reddeloos, redeloos en radeloos. Tot wij ons eigen water als wapen inzetten en de vijand wisten te stoppen. Van het Muiderslot tot aan Slot Loevestein deed de Oude Hollandse Waterlinie haar werk. Ontdek de Oude Hollandse Waterlinie ook zelf. Kom fietsen, wandelen, varen of bezoek de evenementen en activiteiten! Bekijk de animatiefilm over de inzet van de Oude Hollandse Waterlinie rond Amsterdam en de vesting Muiden. De video is een initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en onderzoeksinstituut Deltares en is gebaseerd op de resultaten van modern waterbouwkundig onderzoek naar de waterlinie.

Ontdek de verschillende vestingsteden

De kruitdampen zijn al lang opgetrokken en het kanongebulder is verstomd; de vestingsteden hebben hun werk gedaan. In de 19e eeuw hield de waterlinie op te bestaan en veel vestingsteden hebben toen direct de hoge wallen afgegraven en de poorten afgebroken om toegang tot de stad gemakkelijker te maken. Toch hebben zij stuk voor stuk nog allemaal een mooi, gezellig en historisch centrum.

Bekijk de steden

Zet de linie onder water

Onder water zetten

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact