Schrijfworkshop ‘Een verhaal in brieven’

Schrijfworkshop ‘Een verhaal in brieven’ bij regionaal archief RHCVV

Donderdag 23 februari organiseert het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) van 19.00 tot 21.30 uur de creatieve schrijfworkshop ‘Een verhaal in brieven’. Schrijver Lyda Westerink leert je aan de hand van prikkelende opdrachten een verhaal in brieven te schrijven dat zich afspeelt in de periode van het Rampjaar 1672-1673. Ervaar hoe heerlijk het is om in het hoofd en in het hart van personages te kruipen en hun gedachten en gevoelens aan het (brief)papier toe te vertrouwen. Ervaring met schrijven is niet nodig, de workshop is geschikt voor iedereen die schrijven leuk vindt of het gewoon eens wil proberen.

De schrijfworkshop sluit aan bij de tentoonstelling ‘Soldaten in de streek, 1672-1673’ die nog tot en met eind mei in het RHCVV te zien is. Hierin wordt het lokale verhaal van het Rampjaar verteld aan de hand van verslagen, prenten en objecten. Ook zijn veel brieven uit deze periode bewaard gebleven. Tijdens de workshop ‘Een verhaal in brieven’ laat je je inspireren door de brieven die Margaretha Turnor, vrouwe van kasteel Amerongen, tijdens het Rampjaar schreef aan haar man. Als een van de belangrijkste diplomaten van de Staten-Generaal was hij geregeld voor langere perioden in het buitenland. Margaretha schreef hem dan elke week 1 tot 2 brieven. Deze brieven geven een goed beeld van het dagelijks leven tijdens het Rampjaar. Aan de hand van de opdrachten van Lyda Westerink ga je een verhaal in briefvorm op papier zetten.

Lyda Westerink is schrijver en journalist. Jarenlang begeleidde zij auteurs uit het zakenleven, tegenwoordig geeft zij cursussen en workshops creatief schrijven.

Praktische informatie

De schrijfworkshop ‘Een verhaal in brieven’ is op donderdag 23 februari van 19.00 – 21.30 uur bij het RHCVV in Breukelen (Schepersweg 6in het Cultuurhuis). Deelname aan de workshop kost €5,- per persoon, inclusief koffie of thee. (Scholieren en studenten kunnen gratis deelnemen). Ervaring met schrijven is niet nodig. Je kunt je aanmelden door te mailen naar aanmelden@rhcvechtenvenen.nl met vermelding van je naam en aantal personen dat deelneemt. Er is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor deze workshop.

Over het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)
Als regionaal archief bewaart en beheert het RHCVV de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, De Bilt en Stichtse Vecht. Daarnaast beheert het een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. Op de studiezaal in Breukelen kun je drie dagen per week terecht voor onderzoek en het inzien van de bibliotheek. Regelmatig worden er cursussen, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd.

 • 23-02-2023
 • Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
 • Schepersweg 6e, 3621 JK Breukelen
 • Ja

1672 RampZalig

Van zaterdag 2 juli t/m 30 oktober is in de R.K.-kerk te Vinkeveen de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ te bewonderen. De tentoonstelling toont de bezoeker wat 350 jaar geleden in de gemeente De Ronde Venen heeft plaatsgevonden. Vele attributen, kaarten, boeken, prenten en objecten uit de 17e eeuw zijn bij elkaar gebracht voor deze bijzondere expositie.

Ook staat het Oude Hollandse Waterlinie spel hier! Lees meer daarover in ons nieuwsbericht via de button hieronder.

 • 02-07-2022 t/m 30-10-2022
 • Vinkeveen
 • R.K. kerk Vinkeveen - Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen
 • Ja

Lezingen De Proosdijlanden

Rond het thema Rampjaar 1672 worden een reeks van lezingen georganiseerd, die de gebeurtenissen tijdens dat jaar in onze omgeving tekens vanuit een ander gezichtspunt zullen belichten.

Wat mag u wanneer verwachten?

Alle lezingen zijn deze zomer in de R.K.-kerk aan de Herenweg in Vinkeveen, de ruimte waarin ook de grote thematentoonstelling ingericht worden. De aanvang is telkens om 13.30 uur. Gedurende een uur krijgt u volop interessante achtergrondinformatie omtrent de gebeurtenissen in 1672, u aangeboden door een flinke groep plaatselijke historici. Een overzicht:

2 juli                             Paul Hoogers            Politiek, economie en objecten uit 1672
9 juli                            Luuk Smit                   L’état c’est moi
13 augustus                Luuk Berk                   Het Franse geweld en de beleving ervan
27 augustus                Arie Bloed                  Waverveen in een dodelijke Franse storm
10 september             Maarten Ouboter      Inundatie 1672, het waterbeheer
24 september             Vera Verweij              Het Rampjaar in beeld gebracht
15 oktober                  Joke Kok                      De Rampjaren in en voor Utrecht


De verschillende lezingen kort toegelicht:


2 juli: Politiek, economie en objecten uit 1672 (Paul Hoogers)

In het eerste deel van de lezing behandelt de spreker de politieke situatie in het  koninkrijk Frankrijk en in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarbij ligt de nadruk op de staatsinstellingen en de economische situatie. In het tweede deel wordt globaal ingegaan op diverse onderwerpen die in de tentoonstelling aan bod komen. Bijvoorbeeld de Franse activiteiten aan de oostkant van de gemeente, de inzet van uitleggers, de kaarten, de maquette, van Waverveen, de Franse plunderingen en de locatie Veldhuis te Wilnis.

9 juli: L’état c’est moi (Luuk Smit)

In zijn lezing zal Luuk Smit in gaan op het Franse ancien régime en het beleid van Lodewijk XIV. Naast de binnenlandse kwesties komt uiteraard de buitenlandse politiek van de roi soleil aan bod, en dan met name zijn rol in de Guerre de Hollande van 1672. Bij ons beter bekend als: het Rampjaar.

13 augustus: Het Franse geweld en de beleving ervan in onze regio (Luuk Berk)

Een lezing over de gebeurtenissen in de Ronde Venen gedurende de Franse invasie. De persoonlijke ervaringen van mensen uit de regio staan centraal. Hierbij passeren ook de inname van Abcoude en de verwoesting van Waverveen de revue. Het ooggetuigenverslag van dominee Henricus Selijns, van 1666 tot 1682 predikant in Waverveen, wordt ook toegelicht.

27 augustus: Waverveen in de dodelijke Franse storm (Arie Bloed)

De grootste ramp die het dorp Waverveen ooit heeft getroffen is ongetwijfeld de brute overval door Franse militairen tijdens een koude novembernacht in 1672. Tijdens die nacht kwamen enkele tientallen mensen om het leven en viel bijna de helft van alle woningen aan de vlammen ten prooi. Arie Bloed gaat in zijn lezing uitgebreid in op wat er destijds in Waverveen voorviel. In zijn verhaal gebruikt hij de geschriften van de toenmalige predikant van de gereformeerde kerk in het dorpje, ds. Henricus Selijns, die waarschijnlijk al binnen twee weken na de ramp de gebeurtenissen in het Kerkboek beschreef.

10 september: De 1672 inundatie gezien vanuit het waterbeheer (Maarten Ouboter)

Door de taken die van oudsher bij de waterschappen liggen, zorg voor de waterveiligheid, afvoer van wateroverschot, aanvoer bij tekort en de zorg voor gezond water, is er een ruime ervaring in het ‘sturen’ van water. Die ervaring kwam van pas toen in juni 1672 in allerijl een laatste redmiddel werd ingezet om de optrekkende legers te weren van het hart van Holland. 

Hoe werkt het waterbeheer in Amstelland tegenwoordig en hoe destijds? Hoe kon de inundatie bewerkstelligd worden? De inundatie van 1672 luidde een nieuw tijdperk in voor de polders van de Ronde Venen. Wat zien we daar nog van terug? Tot slot een vertaling naar moderne tijden: Er zijn overeenkomsten met de aanvoer van zoet water naar Rijnland in de droge zomer van 2003. En wat voorzien we voor d e toekomst van het water van de Ronde Venen?

24 september: Het Rampjaar in beeld gebracht (Vera Verweij)

Tijdens het Rampjaar zijn diverse etsen en schilderijen gemaakt van de gebeurtenissen. Iedere geïnteresseerde kent wel het werk van Romeyn de Hooghe of het schilderij van de gelynchte lichamen van de gebroeders De Witt. Ook in de latere eeuwen was 1672 een veel gekozen onderwerp: denk maar aan de etsen uit de 18e eeuw of de schoolplaat van de prins aan de Hollandse Waterlinie door J.B. Wolters uit 1911. Tijdens deze lezing laat Vera de toehoorders vanuit een kunsthistorische invalshoek kennismaken met verschillende kunstuitingen over 1672 door de eeuwen heen. Waarom was 1672 een veel gekozen onderwerp? En wat vertellen de schilderijen en etsen ons over de manier waarop de mensen toen naar de gebeurtenissen in het Rampjaar keken? 

15 oktober: De Rampjaren in en voor Utrecht (Joke Kok-Hamersma)

De spreekster zal in haar lezing de situatie in de stad Utrecht ten tijde van het Rampjaar 1672 bespreken en uitleggen wat de reden was van de snelle overgave van de stad aan de Fransen. Ook zal de inkwartiering van de Fransen in de stad Utrecht aan de orde komen en wat het kostte om te zorgen dat de Fransen weer uit de stad vertrokken. Tevens gaat Joke in op het monument van de protestantse viceadmiraal Van Gendt in de Domkerk en wat de plaatsing van dat beeld te maken heeft met het Rampjaar. Daarbij zal ook het voor de stad Utrecht volgende Rampjaar, namelijk 1674, ter sprake komen.
Joke Kok is gepensioneerd docente Nederlands en geschiedenis. Sinds haar pensionering is zij werkzaam als rondleider in de Domkerk van Utrecht.

 • 02-07-2022 t/m 15-10-2022
 • R.K.-kerk Vinkeveen
 • Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen
 • Nee

Expositie Oorlogspropaganda

Deze fraaie expositie belicht een bijzonder fenomeen van de oorlog; de bespeling van de publieke opinie. In de expositie ‘Oorlogspropaganda: 1672-2022’ gebruikt voorbeelden uit ruim drie eeuwen Nederlandse geschiedenis. Er wordt gedemonstreerd hoe belanghebbenden trachtten de publieke opinie over militaire conflicten te beïnvloeden met prenten, pamfletten en posters. Door de gebeurtenissen van 1672 en 1673 te spiegelen aan latere perioden wordt de geschiedenis toegankelijk en vergroten we de belangstelling voor de periode waarin de Oude Hollandse Waterlinie werd gebruikt.

De expositie is van 27 juni tot 31 juli te zien in de Rooms Katholieke Kerk in Vinkeveen! Aanmelden is niet nodig.

 • 27-06-2022 t/m 31-07-2022
 • Vinkeveen
 • R.K. Kerk, Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen
 • Nee

De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie

Naast de vertrouwde wandel- en fietsafstanden is het ook mogelijk om deel te nemen aan ‘De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie’. Deze 80km-lange wandeltocht is een onderdeel van de Vierdaagse Alblasserwaard in 2022, waarin de Oude Hollandse Waterlinie centraal staat.

Deelnemers worden op vrijdag 27 mei vanaf Hoornaar per bus naar het Fort Waver-Amstel bij Nessersluis gebracht. Hier start de Kennedymars van 80 km die binnen 20 uur gelopen dient te worden.

De Oude Hollandse Waterlinie is het waard om bekeken en beleefd te worden, met als hoogtepunt Fort Wierickerschans. Met de pont bij Schoonhoven varen de deelnemers over naar de kleinste vestingstad van Nederland – Nieuwpoort. De finish is op zaterdag in Hoornaar op het terrein.

Programma

Het voorlopige programma van ‘De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie’ incl. tijden:

 • Aanvang programma vrijdag 27 mei om 18.00 (aanmelden startlocatie Hoornaar)
 • Vertrek bussen vanuit Hoornaar om 19.00u
 • Start wandeltocht vanaf Fort Waver-Amstel om 21.00 uur
 • Routeverloop Nessersluis / Vinkeveen / Wilnis / Kockengen / Kamerik / Woerden/ Fort Wierickerschans / Hekendorp / Koeneschans aan de Vlist / Schoonhoven / Nieuwpoort / Goudriaan / Hoornaar (de tocht heeft 9 rust- of verzorgingspunten)
 • Einde wandeltocht: zaterdag 28 mei 2022 om 17.00 uur

Bron: vierdaagsealblasserwaard.nl

 • 27-05-2022 t/m 28-05-2022
 • Nessersluis
 • Ja