Het Verhaal van het Gemaal

Van 1 april tot 1 november opent het Gemaal in Haastrecht haar deuren voor bezoekers die interesse hebben in het waterbeheer van West-Nederland. Hoe heeft het veenweidegebied van West-Nederland zo ver kunnen zinken en welke gevolgen heeft dat voor de waterhuishouding? Welke vernuftige oplossingen hebben de mensen door de eeuwen bedacht om het water de baas te blijven? En wat is er nodig om in de toekomst de voeten droog te houden? Maquettesfilmskaarten en originele machines in Gemaal De Hooge Boezem geven op aanschouwelijke wijze een antwoord op al die vragen.

Waterwandelarrangement 1672, op verzoek
Op verzoek organiseert het Gemaal in Haastrecht het hele jaar lang zogeheten 1672-wandelingen vanaf de Koeneschans in Vlist op verzoek. Tijdens de wandelingen vertelt de deskundige watergids Marina over het inunderen in de praktijk. Een middag lang staat deze militaire verdedigingslinie centraal én de vraag hoe we kunnen blijven wonen, werken en vakantie vieren in laag Nederland. Verder is er een lunch en zijn er verrassende bezoeken op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. 

  • 01-04-2023 t/m 01-11-2023
  • Haastrecht
  • Gemaal De Hooge Boezem - Hoogstraat 31, 2851 BB Haastrecht
  • Ja