Ambassadeurs ontvangen Oranjevaasje Oude Hollandse Waterlinie

Een heel bijzonder moment tijdens het symposium van Kasteel Amerongen afgelopen zaterdag 15 oktober. De ambassadeurs van Oekraïne, België, Bosnië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de commissaris van de Koning namen een uniek Oranjevaasje in ontvangst. Traditioneel vervaardigd door Royal Crystal Leerdam en aangeboden door Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Directeur Anastasia van der Lugt: “Het is heel speciaal om tijdens deze gelegenheid in dit gezelschap te mogen zijn. Onze vijanden van weleer zijn onze bondgenoten voor de toekomst.” Hiermee doelde Van der Lugt op het feit dat het dit jaar 350 jaar geleden dat legers van de Franse koning Lodewijk XIV Nederland binnenvielen. Het is de geschiedenis ingegaan als het Rampjaar 1672. Naast Frankrijk waren ook Engeland, Münster en Keulen in oorlog met Nederland.  Stadhouder Willem III zag door de snelle totstandkoming van de Oude Hollandse Waterlinie en slimme diplomatie het tij keren. De rol van diplomatie in crisistijd is tot op de dag van vandaag een actueel thema.

Om deze reden organiseerde Kasteel Amerongen 15 oktober jongstleden een symposium over diplomatie in 1672 en nu. In het programma was naast de visie van de Europese ambassadeurs ook ruimte voor het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie. Het is een groot voorrecht dat we, samen met de ambassadeurs van de landen waar we 350 jaar geleden mee in oorlog waren, nu in vrede op een symposium hebben kunnen spreken over zaken die ons verbinden.

Visie op diplomatie door Europese ambassadeurs

Ed Kronenburg,  secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 2008 tot 2012 en voormalig ambassadeur in Parijs en Beijing: “In het Rampjaar 1672 speelde diplomatie een belangrijke rol. Ook in 2022 is diplomatie van essentieel belang. De vraag die hierbij speelt is of we kunnen leren van het verleden? Zijn er parallellen te zien tussen het Rampjaar 1672 en de huidige situatie?” De aanwezige ambassadeurs zijn hierover in gesprek gegaan en gaven hun visie over de rol van diplomatie in crisistijd en de betekenis voor 2022. Aan bod kwam onder andere de relatie tussen het Rampjaar 1672 en de huidige politieke situatie in Europa.  De ambassadeur van Oekraine was door omstandigheden iets verlaat. Bij binnenkomst kreeg heer Kononenko echter een luid applaus van de zaal.

Oranjevaasje en Stichting Oude Hollandse Waterlinie

In het Rampjaar 1672 zorgde de Oude Hollandse Waterlinie voor een succesvolle verdediging van Holland. Door het versterken van vestingsteden, het aanleggen van schansen en het inunderen van een uitgestrekt gebied werden aanvallen van de Franse legers afgeslagen. Ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie heeft Royal Leerdam Crystal een Oranjevaasje uitgegeven; gemaakt door de Nederlandse ontwerper Wieki Somers in samenwerking met Sommer Dutch Glass Art. In het doordachte ontwerp is duidelijk de typerende vorm van vestingsteden te herkennen en door het vaasje te vullen met water krijg het een link met de inundaties uit 1672. Met de uitgifte van Oranjevaasje Oude Hollandse Waterlinie 350 onderstreept Royal Leerdam Crystal het belang van de Oude Hollandse Waterlinie en de relevante rol die de linie in het heden kan spelen, zoals recent de inzet van inundaties als verdediging in Oekraïne.

Vergeten, vergeven en gedenken

De ambachtelijk geblazen vaasjes werden met enthousiasme en interesse voor het ambacht en de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie ontvangen. Van der Lugt bedankte alle ambassadeurs na het overhandigen van de vaasjes en sprak hen uit naam van de stichting toe met de woorden: “We moeten het verleden vergeven en vergeten om toekomstgericht te kunnen handelen en in het heden te kunnen samenwerken. Daarnaast is het ook belangrijk dat wij herdenken en leren van ons verleden. Wij hopen dat dit Oranjevaasje als symbool voor deze herdenking zal staan”.

Historisch Symposium 2022

Op zaterdag 5 november vindt in Gouda het Historisch Symposium 2022 plaats. Het thema van dit jaar sluit aan op het thema van de maand van de geschiedenis  ‘Wat een Ramp’.

Historicus Wouter Troost, auteur van het mede door Stichting Oude Hollandse Waterlinie georganiseerde boek over Hiëronymus van Beverningk, spreekt op dit symposium over Gerard Cincq, één van de bedenkers van de Oude Hollandse Waterlinie, en over zijn ‘afzetting’ in 1672 door Willem III.

Het symposium wordt georganiseerd door de Stichting Goudse Sint-Jan en Historische Vereniging Die Goude en vindt plaats op zaterdag 5 november van 14.00 – 15.30 uur

Meer informatie en het volledige programma 

 

 

 

Persbericht opening 18 maart

Op 18 maart was het groot feest langs de Oude Hollandse Waterlinie. Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Zuid-Holland, Rob van Muilekom, Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Utrecht en burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden gaven het feestelijke startsein voor het landelijke jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie.

Vervolgens werd in het gerestaureerde stadhuis het nieuwe Museum Nieuwpoort over de Oude Hollandse Waterlinie feestelijk geopend door gedeputeerde Willy de Zoete en burgemeester Theo Segers. In de vestingstad wapperde de Nieuwpoortse vlag of de Nederlandse driekleur aan de huizen en in de gracht dreven kleurrijke boeien. De aanwezigen genoten van de verhalen over de geschiedenis van het stadhuis in zijn relatie tot de Oude Hollandse Waterlinie.

Hieronder kunt u het hele persbericht downloaden: