Ambassadeurs ontvangen Oranjevaasje Oude Hollandse Waterlinie

Een heel bijzonder moment tijdens het symposium van Kasteel Amerongen afgelopen zaterdag 15 oktober. De ambassadeurs van Oekraïne, België, Bosnië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de commissaris van de Koning namen een uniek Oranjevaasje in ontvangst. Traditioneel vervaardigd door Royal Crystal Leerdam en aangeboden door Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Directeur Anastasia van der Lugt: “Het is heel speciaal om tijdens deze gelegenheid in dit gezelschap te mogen zijn. Onze vijanden van weleer zijn onze bondgenoten voor de toekomst.” Hiermee doelde Van der Lugt op het feit dat het dit jaar 350 jaar geleden dat legers van de Franse koning Lodewijk XIV Nederland binnenvielen. Het is de geschiedenis ingegaan als het Rampjaar 1672. Naast Frankrijk waren ook Engeland, Münster en Keulen in oorlog met Nederland.  Stadhouder Willem III zag door de snelle totstandkoming van de Oude Hollandse Waterlinie en slimme diplomatie het tij keren. De rol van diplomatie in crisistijd is tot op de dag van vandaag een actueel thema.

Om deze reden organiseerde Kasteel Amerongen 15 oktober jongstleden een symposium over diplomatie in 1672 en nu. In het programma was naast de visie van de Europese ambassadeurs ook ruimte voor het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie. Het is een groot voorrecht dat we, samen met de ambassadeurs van de landen waar we 350 jaar geleden mee in oorlog waren, nu in vrede op een symposium hebben kunnen spreken over zaken die ons verbinden.

Visie op diplomatie door Europese ambassadeurs

Ed Kronenburg,  secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 2008 tot 2012 en voormalig ambassadeur in Parijs en Beijing: “In het Rampjaar 1672 speelde diplomatie een belangrijke rol. Ook in 2022 is diplomatie van essentieel belang. De vraag die hierbij speelt is of we kunnen leren van het verleden? Zijn er parallellen te zien tussen het Rampjaar 1672 en de huidige situatie?” De aanwezige ambassadeurs zijn hierover in gesprek gegaan en gaven hun visie over de rol van diplomatie in crisistijd en de betekenis voor 2022. Aan bod kwam onder andere de relatie tussen het Rampjaar 1672 en de huidige politieke situatie in Europa.  De ambassadeur van Oekraine was door omstandigheden iets verlaat. Bij binnenkomst kreeg heer Kononenko echter een luid applaus van de zaal.

Oranjevaasje en Stichting Oude Hollandse Waterlinie

In het Rampjaar 1672 zorgde de Oude Hollandse Waterlinie voor een succesvolle verdediging van Holland. Door het versterken van vestingsteden, het aanleggen van schansen en het inunderen van een uitgestrekt gebied werden aanvallen van de Franse legers afgeslagen. Ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie heeft Royal Leerdam Crystal een Oranjevaasje uitgegeven; gemaakt door de Nederlandse ontwerper Wieki Somers in samenwerking met Sommer Dutch Glass Art. In het doordachte ontwerp is duidelijk de typerende vorm van vestingsteden te herkennen en door het vaasje te vullen met water krijg het een link met de inundaties uit 1672. Met de uitgifte van Oranjevaasje Oude Hollandse Waterlinie 350 onderstreept Royal Leerdam Crystal het belang van de Oude Hollandse Waterlinie en de relevante rol die de linie in het heden kan spelen, zoals recent de inzet van inundaties als verdediging in Oekraïne.

Vergeten, vergeven en gedenken

De ambachtelijk geblazen vaasjes werden met enthousiasme en interesse voor het ambacht en de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie ontvangen. Van der Lugt bedankte alle ambassadeurs na het overhandigen van de vaasjes en sprak hen uit naam van de stichting toe met de woorden: “We moeten het verleden vergeven en vergeten om toekomstgericht te kunnen handelen en in het heden te kunnen samenwerken. Daarnaast is het ook belangrijk dat wij herdenken en leren van ons verleden. Wij hopen dat dit Oranjevaasje als symbool voor deze herdenking zal staan”.

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Schoonhoven, strategisch gelegen in de Oude Hollandse Waterlinie. Ken jij het verhaal van dit mooie historische stadje? Je leest het op OudeHollandseWaterlinie.nl ( link in bio) 

#oudehollandsewaterlinie #vestingstad #geschiedenis #historie #schoonhoven

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact