Waterlinieberaad

Update:

Informatie, programma en presentaties

Op 16 december 2022 organiseerde Stichting Oude Hollandse Waterlinie een bijeenkomst plaats in Fort Wierickerschans; het Waterlinieberaad. Het was een goedbezochte bijeenkomst waarin wij samen met u konden terugblikken op de vele mooie activiteiten uit ons jubileumjaar 2022. Tot slot is er samen gekeken welke kansen er voor u liggen met betrekking tot de Oude Hollandse Waterlinie vanaf 2023 en werd de winnaar van de Waterlinie-award bekend gemaakt.

Presentaties

Het jubileumjaar 2022 is op allerlei manieren gevierd door onze partners. Christian Quist (programma coordinator Stichting Oude Hollandse Waterlinie) nam ons in zijn presentatie mee door het jubileumjaar 2022. Welke evenementen, exposities en andere bijzondere gebeurtenissen vonden plaats? Wat hebben de stichting en haar partners met deze jubileumactiviteiten en met de inzet van marketing, media en pers bereikt?

Bekijk hieronder de presentatie van Stichting Oude Hollandse Waterlinie

De Twincities Schoonhoven en Nieuwpoort hebben in dit jubileumjaar de Oude Hollandse Waterlinie ingezet als pijler voor hun citymarketing. Door middel van zeer veel uiteenlopende activiteiten en evenementen werd er voor inwoners en bezoekers van de Twincities feest gevierd en stilgestaan bij het belang van de inzet van de Oude Hollandse Waterlinie voor het gebied. Anastasia van der Lugt (directeur Stichting Oude Hollandse Waterlinie) nam de presentatie voor haar rekening.

Bekijk hier de presentatie van Twincities

Het afgelopen jaar heeft een consortium van waterschappen en ingenieursbureaus onder leiding  van Deltares en in nauwe samenwerking met Stichting Oude Hollandse Waterlinie een deel van deze waterlinie gereconstrueerd. Koen Berends presenteerde het bijzonder interessante onderzoek en de resultaten. Ook werd de nieuwe geanimeerde video over de inzet van de waterlinie getoond.

Bekijk hier de presentatie van Deltares

Jurjan van EcceVR hield een inspirerende presentatie over hun project; een virtuele belevingstour langs de Oude Hollandse Waterlinie. Hierbij zijn op diverse locaties langs de linie VR-palen geplaatst. Door middel van deze moderne technologie komt het verleden tot leven en kun je op eenvoudige wijze bekijken hoe het leven er in 1672 uit heeft gezien langs de waterline.

Bekijk hieronder de presentatie van Ecce VR

Uitreiking Waterlinie Award 2022

De Waterlinie Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een gemeente, organisatie of persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Oude Hollandse Waterlinie. De winnaar van de Award 2022 was tijdens het Waterlinieberaad helaas door ziekte verhinderd. We brengen u binnenkort hier en via onze andere mediakanalen op de hoogte wanneer deze winnaar op de hoogte is gesteld en de award kan worden overhandigd. Dit houdt u dus tegoed!

Origineel bericht:

Nieuwe datum voor bijzonder Waterlinieberaad in 2022

In het speciale herdenkingsjaar, waarin we terugkijken op vele mooie evenementen, realiseren wij ons ook dat de toekomst van onze Oude Hollandse Waterlinie alleen geborgd kan blijven als iedereen de waarde ervan inziet.  Door bij elkaar te komen en met elkaar het gesprek te voeren, creëren we verbindingen. Zodat u elkaar, maar ook ons kan vinden. Voor deze editie van het Waterlinieberaad kiezen wij dan ook voor een opzet waarbij de bestuurders samen komen in break-out sessies, maar zullen er ook praktisch toepasbare sessies voor ambassadeurs en beleidsmakers aangeboden worden. Hierbij kijken we ook welke kansen er voor u liggen met betrekking tot de Oude Hollandse Waterlinie vanaf 2023.


Meer informatie

Nieuwe datum en tijd: vrijdag 16 december van 10.00 tot 14.00 uur

Locatie: Fort Wierickerschans, Zuidzijde 132 in Bodegraven.


Programma:

09.30 uur – Inloop met koffie of thee

10.00 uur – Opening door Tjerk Bruinsma, voorzitter Stichting Oude Hollandse Waterlinie

10.10 uur – Terugblik activiteiten jubileumjaar 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie – Christian Quist

10.40 uur – Presentatie onderzoek Deltares – Koen Berends

11.10 uur – Verleden in beeld met VR

11.40 uur – Oude Hollandse Waterlinie als pijler in lokale destinatiemarketing – Twincities

11.55 uur – Uitslag fotowedstrijd

12.00 uur – Lunch

12.45 uur – Breakout sessies:

    1. Verdiepen en versterken, een dialoogtafel voor bestuurders

   2. Samenwerken op media en bereik

   3. Economische waarde Oude Hollandse Waterlinie

13.45 uur – Uitreiking Waterlinie-award


Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door uw naam, functie en organisatie of gemeente en eventueel dieet door te geven per e-mail aan aanmelden@ohwl.nl U ontvangt van ons een bevestiging.

Route en parkeren:

– De route naar Fort Wierickerschans vindt u onderaan de pagina.

– Parkeren kan voor het terrein van Fort Wierickerschans.


Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact