Subsidie Zuid-Holland

Ruim €2 miljoen voor beleefbaar erfgoed in Zuid-Holland

In 2023 kunnen binnen het maatregelenpakket van de 7 Zuid-Hollandse erfgoedlijnen 52 projecten een subsidie aanvragen. Gedeputeerde Staten stelt hiervoor €2,3 miljoen beschikbaar.


In samenwerking met de zeven erfgoedtafels is bepaald welke projecten het aankomende jaar het meest bijdragen aan het beleefbaar maken van onze erfgoedlijnen. De provincie is er trots op aan zoveel mooie initiatieven te kunnen bijdragen.”


Een project vanuit de Oude Hollandse Waterlinie brengt specifiek de rol en positie van vrouwen, kinderen, mensen met een beperking en mensen met een andere culturele achtergrond in de periode rond het rampjaar 1672 voor het voetlicht. Een historisch verhaal wordt vanuit verschillende perspectieven verteld.