Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie

De provincie Zuid-Holland werkt met erfgoedlijnen die samenkomen aan de erfgoedtafel. Dit is een samenwerking van partijen die allemaal iets te maken hebben met de betreffende erfgoedlijn. Deze betrokken partijen kunnen een maatschappelijke of commerciële insteek hebben, zoals bijvoorbeeld de stichting. Aan de tafel worden besluiten genomen over subsidies die bijdragen aan de beleefbaarheid, zichtbaarheid en het behoud van de historische context van de Oude Hollandse Waterlinie. De provincie Utrecht sluit ook aan bij het overleg aan de erfgoedtafel, aangezien de Oude Hollandse Waterlinie zich uitstrekt over beide provincies.

Jaarlijks dienen diverse partijen projectplannen in en worden deze besproken. Zo heeft de stichting in 2023 de opdracht om een marketingplan te schrijven dat de komende jaren leidend zal zijn voor de erfgoedtafel. Maar projectaanvragen kunnen ook lokaal gericht zijn, zoals gidsen voor een museum, de ontwikkeling van een spel of het schrijven van een boek. In de loop der jaren zijn er prachtige initiatieven ingediend die hebben geleid tot nog mooiere resultaten.

Door de erfgoedtafel is een gestructureerd en wederkerend overlegorgaan georganiseerd, waarbij deelnemers elkaar op de hoogte houden van projecten en elkaar ook uitdagen om betere resultaten te behalen en de doelstellingen van de “beleefbaarheid, zichtbaarheid en bekendheid” uit te dragen. De stichting heeft zich ten doel gezet om alle betrokken partijen, waaronder bewoners, vestingsteden, provincies, waterschappen en samenwerkingspartners, met elkaar te verbinden.

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Het Gidsengilde Corvus organiseert speciaal op zaterdag 20 april een instaprondleiding vanwege het Weekend van het Verdedigingserfgoed. De gids neemt je mee op een rondwandeling door Nieuwpoort en maken het verhaal van de Vestingstad Nieuwpoort en haar rol in de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie nog meer beeldend!

🗓 20 April om 13.00 uur vanaf Museum Nieuwpoort. Kijk voor meer informatie in onze agenda. Zie link in bio.

Op de foto: Stenen beer.
📸 Beeldbank Oude Hollandse Waterlinie.

Eeuwenlang zorgden forten, bunkers, vestingen en linies voor de verdediging van ons land. Samen vormen zij het verdedigingserfgoed in Nederland. Op 20 en 21 april worden er honderden boeiende bouwwerken opengesteld, waaronder vele locaties binnen de Oude Hollandse Waterlinie.

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact