Canon online

De Canon van de Oude Hollandse Waterlinie is nu te lezen op de website Canon van Nederland. De verhalen over de Oude Hollandse Waterlinie in Zuid-Holland liggen in het verlengde van de bijdrage van Stichting Oude Hollandse Waterlinie aan het educatieproject van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, waarin per gemeente de lokale geschiedenis aan bod komt.

Tijdens het jubileumjaar zijn veel lokale verhalen over de Oude Hollandse Waterlinie verzameld. Niet alleen door de stichting, maar ook door historische verenigingen, musea en zelfstandige historici. In de Canon zijn deze bijeengebracht en toegankelijk gemaakt.