Lezing in Portugal

Van 26 tot 29 september zal in Lissabon (Portugal) voor de 9e keer het internationale congres voor militaire monumenten worden gehouden. Het congres wordt georganiseerd door Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, een organisatie die zich al sinds 1983 inzet voor Portugese militaire historie en erfgoed. Het congres draagt de naam A paisagem fortificada: novas perspetivas de estudo e valorização (Het gefortificeerde landschap, nieuwe perspectieven in studie en waardering).

Op 28 september zal Edwin Paar, specialist op het gebied van Nederlandse invloed op Portugese vestingbouwkunde, een presentatie houden over de Oude Hollandse Waterlinie met als titel “A linha aquática holandesa: a segurança do país versus o desaparecimento da terra, as intervenções na paisagem para construir fortificações” (De Hollandse Waterlinie: landsverdediging versus landverdwijning, ingrepen aan het landschap om fortificaties te bouwen). De presentatie zal worden gegeven in de Biblioteca Nacional de Lisboa.

Onze stichting is trots dat de Oude Hollandse Waterlinie in het jubileumjaar zelfs in Portugal onder de aandacht wordt gebracht!