Informatieborden Wierickerschans Onthuld


Op donderdag 5 oktober werden nieuwe informatieve borden met trots onthuld door wethouder Jan Leendert van den Heuvel van Bodegraven-Reeuwijk en hoogheemraad Bert de Groot van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Deze onthulling vond plaats bij de fietsbrug over de Enkele Wiericke nabij Fort Wierickerschans in Nieuwerbrug.

Deze nieuwe borden zijn een welkome aanvulling op de recente herinrichting van het gebied door HDSR, waarbij nieuwe bruggen en een bredere waterloop werden gerealiseerd. Deze verbeteringen zijn ontworpen om de locatie nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers en om de rijke geschiedenis van Wierickerschans beter te belichten.

De borden behandelen diverse onderwerpen, elk met hun eigen betekenis en historische waarde:

  1. De Oude Hollandse Waterlinie: Dit paneel biedt een beschrijving van de gebeurtenissen in 1672, een cruciaal jaar in de Nederlandse geschiedenis. Hier wordt ook de kaart van de inundaties getoond, inclusief het wandelpad dat door het gebied loopt. Er staat een verwijzing naar de centrale informatiewebsite van de Oude Hollandse Waterlinie en naar de website Hoofdkwartier 1672 van Michiel van de Burgt voor meer informatie.
  2. De Romeinse Limes: Het tweede paneel neemt bezoekers mee op een reis door de geschiedenis van de Romeinse Limes, het oude grensgebied van het Romeinse Rijk. Deze locatie heeft ook betekenisvolle overblijfselen uit deze periode, en het bord belicht hun betekenis.
  3. Dorpsgeschiedenis van Nieuwerbrug: Dit paneel werpt een licht op de lokale geschiedenis van Nieuwerbrug, waardoor bezoekers een dieper begrip krijgen van de mensen en gemeenschappen die door de eeuwen heen in dit gebied hebben gewoond.
  4. Gebiedsmarketing Bodegraven: Het vierde paneel richt de aandacht op de bredere regio Bodegraven en haar bijzondere kenmerken en aantrekkelijkheden voor bezoekers.
  5. HDSR Waterbeheer Wiericken: Het laatste paneel informeert bezoekers over het belangrijke werk van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het beheren en behouden van het water in dit gebied.

De nieuwe bruggen, inclusief de brug voor fietsers met Romeinse wachtpost-elementen en de brug voor de straat met elementen van de gebouwen op het fort, voegen nog meer karakter toe aan deze historische locatie.

Deze informatieve borden en de herinrichting van het gebied zijn een geweldige aanwinst voor Wierickerschans, waardoor bezoekers van alle leeftijden kunnen genieten van de rijke geschiedenis en het natuurlijke schoon van dit gebied. Ze herinneren ons aan de belangrijke gebeurtenissen en culturele erfgoed dat deze plek te bieden heeft.

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Het Gidsengilde Corvus organiseert speciaal op zaterdag 20 april een instaprondleiding vanwege het Weekend van het Verdedigingserfgoed. De gids neemt je mee op een rondwandeling door Nieuwpoort en maken het verhaal van de Vestingstad Nieuwpoort en haar rol in de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie nog meer beeldend!

🗓 20 April om 13.00 uur vanaf Museum Nieuwpoort. Kijk voor meer informatie in onze agenda. Zie link in bio.

Op de foto: Stenen beer.
📸 Beeldbank Oude Hollandse Waterlinie.

Eeuwenlang zorgden forten, bunkers, vestingen en linies voor de verdediging van ons land. Samen vormen zij het verdedigingserfgoed in Nederland. Op 20 en 21 april worden er honderden boeiende bouwwerken opengesteld, waaronder vele locaties binnen de Oude Hollandse Waterlinie.

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact