Waterlinieommetje Montfoort

Foto: onderwijsgek, Wikimedia.

Montfoort is als kleine vestingstad een bezoekje meer dan waard. In het historische centrum is een ruim aanbod aan monumentale gebouwen, zoals het Kasteel van Montfoort, het Oude Stadhuis, diverse kerken, oude panden en molens. Maak een ‘ommetje’ langs deze schitterende historische bouwwerken. Vanuit Montfoort zijn diverse wandel- en fietsroutes door het Groene Hart, langs vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie of langs de Montfoortse Vaart te maken. Bent u uitgewandeld of- gefietst? Maak dan gebruik van het horeca-aanbod in Montfoort. Kom genieten!

Het kasteel van Montfoort

Strikt genomen is Montfoort geen vestingstad; wel een versterkte stad uit de Middeleeuwen. Van die Middeleeuwse verdedigingswerken resten alleen de IJsselpoort en een klein gedeelte van de stadsmuur langs de Provinciale weg en de Achterdijk.

De IJsselpoort en het Oude Stadhuis van Montfoort vormen samen een bijzondere combinatie. Een stadhuis naast een stadspoort aan de rand van de stad is nergens anders in Nederland te vinden!

Wanneer we de vroegere stadsmuur volgen zien we enkele waterpartijen die overgebleven zijn van de slotgracht van het verwoeste kasteel. En natuurlijk het vroegere poortgebouw waar het gemeentehuis in moderne stijl tegenaan is gebouwd. De vroegere slotgracht is in de jaren ’30 van de vorige eeuw gedempt voor de aanleg van de Provinciale weg en scheidt het kasteel van de bijbehorende landerijen, nu een stadspark. We zien daar een brokstuk van de kasteelmuur dat is blijven staan. In de zuidwestelijke hoek van de stad ligt nog een restant van de oude stadsmuur bij een bastion waarop korenmolen De Valk uit 1753 staat.

IZI TRAVEL

Wilt u de wandelroute maken via IZI-TRAVEL? Hier volgt een korte uitleg hoe u de digitale routebeschrijving te zien krijgt:

 • Klik met uw muis op deze downloadlink.
  Ook op de telefoon is het mogelijk om de website te openen. Druk daarvoor ook op de downloadlink.
 • Als u de QR-code wilt gebruiken, kunt u deze met de telefooncamera scannen. Open de camera app en houdt de QR-code goed in beeld. Na een paar seconden ziet u, als het goed is, de website in beeld komen. Druk op de link, nu ziet u de route voor u.
 • U kunt op de bezienswaardigheden drukken voor de audiofragmenten. Deze krijgt u ook automatisch te horen als u de wandelroute aflegt.

KOMOOT

Wandeling

 1. De wandeling begint bij het Kasteel van Montfoort. Het grootste deel van het gebouw werd in november 1672 door Franse bezettingstroepen opgeblazen. Het poortgebouw en een achtkantige toren bleven staan. In 1990 werd op het binnenterrein een nieuw stadskantoor voor de gemeente Montfoort gebouwd.
 2. Rechts staat de hervormde kerk, gebouwd rond 1500 en oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Evangelist. Daar tegenover, Hofstraat 3-5, staat de fraai gerestaureerde  Commanderije van de Ridders van Sint Jan, ook wel de Johannieter Orde geheten. Er zijn een kapel en een kloostergang bewaard gebleven. De orde ontstond in de 12e eeuw in Jeruzalem, tijdens de Kruistochten. De hospitaalridders verdeelden zich in de 16e eeuw in een R.K.-deel (de Maltezer order) en een protestants deel (de Johannieter Ridderorde). Deze commanderij is de jongste Johannieter vestiging in de Nederlanden. Ze werd gebouwd in 1544. De commandeurswoning is verloren gegaan en van de oorspronkelijk ‘hof’ is ook niet veel meer over.
 3. De IJsselpoort en het Oude Stadhuis (1375) vormen samen een bijzondere combinatie. Nergens anders in Nederland zijn een poort en een stadhuis pal naast elkaar gebouwd op  een strategische plek. De rivier was de belangrijkste verkeersader: de schepen konden aan de kade aanleggen om te laden en te lossen. Dat waren activiteiten die voor de stad belasting opbrachten; vanachter de ramen van het stadhuis konden die bezigheden gevolgd worden.
 4. Aan de overkant van de oude ophaalbrug over de Hollandsche IJssel ligt de sluis in de Montfoortse Vaart, aan de Doeldijk. Deze ligt aan de rand van de stad, waar vroeger de stadsmuur langs de IJssel lag.
 5. Terug over de IJsselbrug en voor de poort voert de route via Onder de Boompjes en de Waterpoort, met de IJssel steeds links, tot aan de Boslaan.  Hier rechts langs de grenzen van de oude stad door het groen van het Kleine Bospad tot de Heeswijkerpoort. Het is alleen maar een nostalgische naam. Van de poort valt niets meer te bekennen.
 6. Aan de overkant van de drukke Provincialeweg ligt de Rooms-katholieke  begraafplaats, in 1904 aangelegd op de vroegere omwalling.
 7. Direct na een bocht naar rechts begint, aan de overzijde van de Provincialeweg, een voetpad langs sportvelden en door een park. Het water rechts is een restant van de slotgracht van het verwoeste kasteel.
 8. In de zuidwestelijke hoek van de stad is een stuk van de oude stadsmuur bewaard bij een bastion waarop korenmolen De Valk uit 1753 staat. Bij een restauratie in 1986 werden fundamenten van een 15e-eeuwse standerdmolen gevonden.
 9. In de richting van de IJssel aan de Julianalaan ligt op de vroegere omwalling de Algemene Begraafplaats uit 1829 met een baarhuisje uit 1910.

Kijk voor meer info op:
www.inmontfoort.nl

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Schoonhoven, strategisch gelegen in de Oude Hollandse Waterlinie. Ken jij het verhaal van dit mooie historische stadje? Je leest het op OudeHollandseWaterlinie.nl ( link in bio) 

#oudehollandsewaterlinie #vestingstad #geschiedenis #historie #schoonhoven

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact