Witte Plekken van de Waterlinie


Sander Enderink van Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft het ‘Witte Plekken van de Waterlinie’ onderzoeksproject uitgevoerd. Dit biedt een overzicht van locaties waar erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie herkenbaar is of historisch verantwoord herkenbaar kan worden gemaakt. In samenwerking met erfgoedspecialisten is per gemeente in het liniegebied geïnventariseerd welke inundaties, militaire versterkingen en relevante monumentale gebouwen er zijn geweest en nog altijd bestaan. Daarnaast bevat het onderzoeksrapport twee bijdragen waarin de vestingwerken van Gorinchem en Schoonhoven uitgebreid zijn beschreven, en waarin de relatie tussen de Oude Hollandse Waterlinie en huidige stiltegebieden in het liniegebied nader is uitgewerkt.

In overleg met de erfgoedspecialisten zijn vier zogeheten ‘Witte Plekken van de Waterlinie’ geselecteerd. In deze regio’s wordt nog relatief weinig aandacht besteed aan de Oude Hollandse Waterlinie. In het rapport worden voorstellen gedaan om de herkenbaarheid van de Oude Hollandse Waterlinie te vergroten. In drie van deze vier regio’s bieden latere waterlinies de mogelijkheid om de gezamenlijke geschiedenis te benadrukken: langs de Amstel en Amsterdam is dat de Stelling van Amsterdam, in de noordelijke Vechtstreek de Nieuwe Hollandse Waterlinie en rond de voormalige Hollandse steden in Brabant de Zuiderwaterlinie. De Zuiderwaterlinie en de Oude Hollandse Waterlinie zijn bovendien in 1794en 1795 gelijktijdig ingezet. De vierde gekozen regio is de directe omgeving van de Lek ten oosten van Nieuwpoort en Schoonhoven, tot aan Vreeswijk (Nieuwegein).

Het onderzoeksproject is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, het waterschap De Stichtse Rijnlanden, en diverse gemeenten waaronder Utrecht, Amsterdam, Vijfheerenlanden en Stichtse Vecht.

Het onderzoek is verkrijgbaar door ons te mailen op contact@ohwl.nl.

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact