Ontwerp Cultuur- en Erfgoedprogramma Utrecht

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het opstellen van het nieuwe Programma voor Cultuur en Erfgoed voor Provincie Utrecht 2025-2028. Provincie Utrecht is met zoveel mogelijk betrokkenen uit het veld in gesprek gegaan over de wensen en ideeën op het gebied van cultuur en erfgoed voor de komende 4 jaar. Het resultaat is te lezen in het Ontwerpprogramma.

Speerpunten 

Cultuur en Erfgoed staan er goed op in de provincie Utrecht en dat maakt de provincie tot een aantrekkelijk plek om te wonen, werken en recreëren! Een aantrekkelijke leefomgeving draagt bij aan het welzijn van mensen. Met het provinciale cultuur- en erfgoedbeleid richten ze zich daarom ook de komende 4 jaar weer op het leveren van een bijdrage aan die prettige, leefbare omgeving. Ze zorgen goed voor hun erfgoed en voor onze culturele instellingen en willen dat iedereen hier gebruik van kan maken. Zowel inwoners als bezoekers. 

Dat doen ze onder andere door te blijven investeren in het fundament van de sector, zoals monumenten, festivals, bibliotheken, cultuureducatie en de streek- en kasteelmusea. Daarnaast verbreden ze hun inzet naar immaterieel erfgoed, maritiem erfgoed, molens, archeologie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Zo gaan ze de komende jaren uitvoering geven aan het Verdrag van Faro, waarbij het onder andere gaat over het openstaan van ieders kijk op erfgoed. Hierdoor kunnen ze meer mensen bij hun erfgoed betrekken. Ze gaan aan de slag om de ‘Fair Practice Code’ verder uit te werken. Deze gedragscode zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor werkenden in de cultuur- en erfgoedsector worden verbeterd. Ze breiden cultuureducatie verder uit in het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs zodat alle leerlingen kunnen meedoen en meegenieten. Ze koesteren de talrijke rijksmonumenten in onze provincie en ze verhogen hun inzet om de restauratieachterstand van grote monumenten in te lopen. Ze zorgen voor het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en Neder-Germaanse Limes en benutten deze als inspiratiebron voor de grote ruimtelijke ontwikkelingen.

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Het Gidsengilde Corvus organiseert speciaal op zaterdag 20 april een instaprondleiding vanwege het Weekend van het Verdedigingserfgoed. De gids neemt je mee op een rondwandeling door Nieuwpoort en maken het verhaal van de Vestingstad Nieuwpoort en haar rol in de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie nog meer beeldend!

🗓 20 April om 13.00 uur vanaf Museum Nieuwpoort. Kijk voor meer informatie in onze agenda. Zie link in bio.

Op de foto: Stenen beer.
📸 Beeldbank Oude Hollandse Waterlinie.

Eeuwenlang zorgden forten, bunkers, vestingen en linies voor de verdediging van ons land. Samen vormen zij het verdedigingserfgoed in Nederland. Op 20 en 21 april worden er honderden boeiende bouwwerken opengesteld, waaronder vele locaties binnen de Oude Hollandse Waterlinie.

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact