Een reflectie op de Oude Hollandse Waterlinie

Deltares heeft samen met onder andere Waternet, Witteveen & Bos en de Stichting Oude Hollandse waterlinie een artikel geschreven met de titel: “Een reflectie op de Oude Hollandse waterlinie“. Dit artikel is recent gepubliceerd in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis en staat als download bij de publicaties op ResearchGate.

“In dit artikel reflecteren wij op de inzet van de Oude Hollandse Waterlinie in 1672 vanuit waterbouwkundig oogpunt. Wat leert de waterlinie ons voor de toekomst? Nederland bevindt zich anno 2023 midden in verschillende transities die de relatie met water onder druk zetten. Heviger regenbuien leiden tot lokale wateroverlast en hoge druk op de dijken. Drogere zomers leiden tot beregeningsverboden, potentiële tekorten aan drinkwater en problemen met scheepvaart. De oplossingen voor deze problemen zijn niet eenvoudig en vereisen een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van Nederland. Een dergelijke discussie is gebaat bij inzichten vanuit de (toegepaste) wetenschap over vergelijkbare situatie in het verleden.”

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Wat is jouw favoriete plek langs de Oude Hollandse Waterlinie? Deel je foto van deze plek met ons en misschien win je wel een prijs!

Wij organiseren dit jaar een fotowedstrijd met als thema: “Mijn Oude Hollandse Waterlinie“

Lijkt het je leuk om mee te doen? Je hebt tot 1 oktober om je foto's te mailen naar contact@ohwl.nl Kijk wel even op onze website voor de deelnemersvoorwaarden. 

Foto Andrzej Wieciech
Deelnemer fotowedstrijd 2024. Tweede plaats.

📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸📸

#fotowedstrijd #photocompetition #photocontest #photochallenge #fotochallenge #oudeholandsewaterlinie

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact