Prijs voor scriptie Merle Lammers over 1672

Het Kenniscentrum Waterlinies (NHW/SvA) heeft begin oktober de winnaar van de eerste KCW Scriptieprijs bekend gemaakt. Winnares Merle Lammers schreef haar masterscriptie over de manier waarop tijdgenoten de Hollandse Oorlog (1672-1678) beleefden. In het treffende getitelde ‘Och, ons liefve vaderlant is wel in een seer droefvige staet’ laat Lammers zien hoe Nederlanders in 1672 met brieven, pamfletten, kranten, etsen en andere communicatiemiddelen berichtten over de Franse en Duitse invasie van de Republiek én over de Oude Hollandse Waterlinie. Het onderwerp staat volgend jaar centraal in een van de twee reizende tentoonstellingen van Stichting Oude Hollandse Waterlinie.