Maak kunst over de Oude Hollandse Waterlinie

Op 19 november zijn lokale kunstenaars welkom in Het Groene HartHuys om zich te laten inspireren door het Bodegraafse hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie. Hun werk zal in 2022 worden geëxposeerd tijdens het 350 jarige jubileum.

In het rampjaar 1672 werd het Franse leger tegengehouden door de Oude Hollandse Waterlinie. Het hoofdkwartier lag dat jaar bij , met daar omheen het legerkamp van prins Willem III van Oranje. Bij Nieuwerbrug lagen op dat moment drie schansen. Nadat de Fransen de bevroren waterlinie overstaken, is met de grond gelijk gemaakt. Deze gebeurtenis gaf het dorp Europese bekendheid. Fort Wierickerschans werd het jaar erop aangelegd om herhaling te voorkomen. 

In 2022 zullen we met verschillende activiteiten stil staan bij het 350 jarig jubileum van deze belangrijke plek. De Kunstkring -Reeuwijk en Hoofdkwartier 1672 willen lokale en regionale kunstenaars uitdagen om een werk te maken dat is geïnspireerd door ‘ons’ hoofdkwartier. Waterliniekenner en Nieuwerbugger Michiel van de Burgt zal op 19 november in Het Groene HartHuys in alles vertellen over het hoofdkwartier, de waterlinie en het Rampjaar. Daarbij toont hij ter inspiratie een schat aan afbeeldingen, die achteraf online zijn te bekijken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze avond door een mail te sturen naar info@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl In de tweede helft van 2022 zullen alle werken worden geëxposeerd in het Wierickehuis in Nieuwerbrug en Het Groene HartHuys.

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact