Nieuw boek over het Rampjaar 1672

Op dinsdag 9 november 2021 is het nieuwe boek Hiëronymus van Beverningk tijdens het Rampjaar 1672 gepubliceerd. De schrijver, Wout Troost, zal het eerste exemplaar op 29 november aanbieden aan Pieter Verhoeve, de burgemeester van Gouda.

Het boek
Klem tussen Johan de Witt en Willem III. Zo kan men de positie van de Goudse regent en diplomaat Hiëronymus van Beverningk in 1672 het beste kenschetsen. Aanvankelijk steunt hij het bewind van raadspensionaris De Witt, maar geleidelijk verandert hij van gedachten en ziet hij voor prins Willem III wel een toekomst weggelegd in de Republiek.

Toen die Republiek in 1672 werd aangevallen door de Engelsen, Fransen en de bisschoppen van Münster en Keulen – het Rampjaar –, streed Beverningk aan de zijde van Willem III. Na de moord op de gebroeders De Witt door Oranjegezinden vreesde hij voor zijn leven. Maar Willem III, inmiddels stadhouder, zorgde ervoor dat zijn politieke vrienden geen wraak namen. Zo kon Van Beverningk zijn diplomatieke carrière weer oppakken.

Recensie: ‘Van Beverningk: een van de machtigste mannen van de Gouden Eeuw over wie u waarschijnlijk bijna niets weet. Volkomen terecht dat Wout Troost zijn optreden tijdens het Rampjaar onder de aandacht brengt.’
Sander Enderink, historicus, werkzaam voor de Stichting Oud-Hollandse Waterlinie