De Statensluis en het rampjaar

Sinds 2019, het 50-jarig jubileumjaar van de archeologische vereniging Golda, werken ze aan het project ‘De Statensluis’. De exacte locatie van deze verloren gegane sluis, die zich bevond naast de huidige Mallegatsluis in een parkje, was lange tijd een mysterie.

Door grondig booronderzoek en aanvullend historisch onderzoek is dit raadsel nu opgelost! In samenwerking met de werkgroep Oude Hollandse Waterlinie van de historische vereniging Die Goude heeft Golda ontdekt dat de Statensluis de ontbrekende schakel vormde tussen Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie.

Zaterdag 17 juni, tijdens de Nationale Archeologiedagen, presenteert Golda trots de resultaten van dit onderzoek in hun eigen Goldapoortje. Hier wordt, in samenwerking met Museum Gouda, de tentoonstelling over de Statensluis en de Oude Hollandse Waterlinie geopend. Deze tentoonstelling is vrij toegankelijk vanaf 11.00 uur. Om 15.00 uur wordt er een wandeling georganiseerd van de tentoonstellingsruimte naar de locatie waar ooit de Statensluis te vinden was. Tijdens deze wandeling wordt er uitleg gegeven bij de VR-paal, die in het parkje bij de Mallegatsluis is geplaatst. Deze VR-paal, ontwikkeld door Stichting Verborgen Stad, is ook permanent te gebruiken met uw eigen telefoon. Hiermee kunt u het jaar 1672 beleven en het ‘panorama van Gouda en de Statensluis in het rampjaar’ aanschouwen.

U bent van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken en deel te nemen aan de wandeling!

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Weet jij in welke vestingstad deze leuke huizen staan?

Foto @verbindendoorverbeelden

#oudehollandsewaterlinie #hollandsewaterlinie #waterlinie #waterlinies #rampjaar1672 #rampjaar #vestingstad #vestingsteden #vesting #waterlinieommetje  #geschiedenis #groenehart #stadsbezoek #gracht #grachten #grachtenpand #hollandsewaterlinies #stedentrip #stadsfotografie #cityscape #cityscapes #cityphotography

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact