I-Workshops

Probiblio is de ondersteuningsinstelling voor alle openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Probiblio is gevraagd door de provincie om het Zuid-Hollandse erfgoedveld te ondersteunen bij het bekend en het beleefbaar maken van het Zuid-Hollandse erfgoed. Dat doen wij voor alle erfgoedlijnen. We ondersteunen bestaande projecten van bibliotheken en erfgoedinstellingen. Daarnaast biedt Probiblio eigen erfgoedactiviteiten aan. Deze activiteiten kunnen afgenomen worden door bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ook neemt Probiblio regelmatig deel aan de erfgoedtafeloverleggen om te kijken of er onderwerpen ter sprake komen waar Probiblio en de bibliotheken de erfgoedpartners bij kunnen ondersteunen.

Minecraftworkshops 

Probiblio laat kinderen kennis maken met erfgoed door moderne technieken en methoden in te zetten die kinderen aanspreken. Minecraft is een enorm populair spel en wordt ook voor educatieve doeleinden ingezet. Wij combineren een Minecraftworkshop bij voorkeur met een bezoek aan een lokaal erfgoedobject. Kinderen van 9-14 jaar krijgen van een lokale gids informatie over het gebouw/object en de wijze waarop het object gebouwd is. Met deze gegevens gaan zij in de bibliotheek aan de slag om het object in Minecraft na te bouwen. Ze werken samen, denken na over de functie en de historie van het object en maken op deze manier kennis met de geschiedenis van hun eigen omgeving. Kinderen komen op plekken die zij vaak niet kennen en waar ze mogelijk zelf niet zo snel naartoe gaan. Zo gingen kinderen in Gorcum op pad met een stadsgids die hen een verhaal vertelde over de vesting. Daarna bouwden de deelnemers in de bibliotheek delen uit de oude vesting na. Wij stimuleren ook het contact tussen bibliotheken en erfgoedinstellingen. In het verleden werden de workshops ook aangeboden in combinatie met tentoonstellingen in de bibliotheek van Stichting Oude Hollandse Waterlinie en stichting Rampjaarherdenking.

BiebBouwers 


Tijdens de Coronaperiode was het niet mogelijk om fysieke activiteiten te organiseren in bibliotheken. Probiblio heeft toen een serie maandelijkse Minecraftchallenges georganiseerd. Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland deelden de challenge via hun eigen website en socialmediakanalen. Kinderen kregen via een filmpje een introductie en een opdracht. De deelnemers maakten een bouwwerk in Minecraft en filmden dat. Het resultaat stuurden ze op naar Probiblio en de eerste drie winnaars kregen een boek over het gekozen thema. De eerste prijs was een Minecraftbordspel. Aflevering 15 had als thema: bouw een fort van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze challenge werd samen met Stichting de Oude Hollandse Waterlinie samengesteld en we konden beeldmateriaal van de dronefilm gebruiken. De winnaars kregen het stripboek “Het Waterwapen”.

Waterstrijders 

Gamen is een effectieve manier om kinderen te laten leren over historie. We maken gebruik van zgn. Break-in-Boxen. Een omgekeerde escaperoom, waar kinderen puzzels en raadsels moeten oplossen en met de oplossing komen zij steeds verder de kist in.  


De puzzels ondersteunen de verhaallijn en al puzzelend leren de deelnemers over de onderwerpen uit de historie van Zuid-Holland (archeologie, landgoederen, de Limes en de Atlantikwall). Tijdens de coronaperiode waren de fysieke activiteiten niet mogelijk en hebben wij een online Break-in-Box ontwikkeld met water als thema. Water als vijand, als vriend, als bron van inkomsten en als verdedigingsmiddel. De deelnemers worden in de game gevraagd de dijkgraaf te helpen bij het redden van de stad Slydrecht. Ze leren polders droogmalen, dijken bouwen en trekvaarten aanleggen. Als Slydrecht gered is en het economisch goed gaat, valt het oog van de buurstad Niemandsvriend op de welvarende stad. Zij vallen de stad aan en de enige manier om Slydrecht te redden is door strategisch land onder water te zetten, inundatie dus. Als de strijd is gestreden volgt er een argumentenstrijd tussen de militairen, boeren en handelaren over de gevolgen van de inundatie. Met de game besteden we spelenderwijs aandacht aan de Zuid-Hollandse erfgoedlijnen Trekvaarten, Waterdriehoek en De Oude Hollandse Waterlinie! Het spel is gratis te spelen en kan door bibliotheken en erfgoedpartners aan hun publiek aangeboden worden.

Ontwikkeld door: Probiblio, Edo Postma, Adviseur educatie en erfgoed. EPostma@probiblio.nl
T 023 55 46 343 / 06 40 79 08 67

Locatie: De bibliotheek als plek en online

De bibliotheek is een laagdrempelige plek waar heel veel mensen komen om te verblijven, te ontmoeten, te leren, hulp te zoeken of een boek te lenen. De bibliotheek heeft een plek middenin de maatschappij. Daarmee is de bibliotheek een aantrekkelijke partner voor erfgoedinstellingen om bekendheid te geven aan historische onderwerpen. Een lezing of tentoonstelling trekt een breed publiek dat vaak onbekend met de erfgoedinstelling is. In de bibliotheek komen per toeval in aanraking met het gebodene en raken mogelijk geïnteresseerd in het onderwerp. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie en stichting Rampjaarherdenking maakten van dit principe gebruik door tentoonstellingen over het rampjaar en het boek Franse tirannie, het Rampjaar 1672 op school rond te laten reizen langs verschillende bibliotheekvestigingen.

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact