Erfgoedwijzer met de klas

Wat is erfgoed, wie bepaalt dat en hoe wordt iets erfgoed? Welke belangen en emoties spelen er mee? Voor leerlingen in het basisonderwijs is de website van het project ‘Erfgoedwijzer met de klas’ een kennismaking met het thema erfgoed en een aantal daarvoor relevante vragen. 

De website biedt lesmateriaal, tools en trainingen voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. De lessen zijn makkelijk te verbinden met burgerschap, taal, oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Ze sluiten ook aan op de doelen van de Vreemdzame School en Kanjertraining. De lessen en tools zijn tot stand gekomen door een samenwerking van erfgoedinstellingen en onderwijsinstellingen, onder coördinatie van Landschap Erfgoed Utrecht. Het project is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Ontwikkeld door: Erfgoedhuis Zuid-Holland 

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact