Reconstructie Oude Hollandse Waterlinie

Leren van het verleden

In 1672 lag de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zwaar onder vuur. In dit rampjaar vielen Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen ons land binnen.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze invallen leidden tot grote onrust onder de bevolking en haar bestuurders. Uit deze tijd stamde dan ook de uitspraak dat de regering ‘radeloos’, het volk ‘redeloos’ en het land ‘reddeloos’ was.

Goede raad was duur en de toenmalige regering moest onder hoge tijdsdruk beslissen. De bevolking in de westelijke steden werd steeds onrustiger naarmate de steden, zoals de vestingstad Naarden, ten prooi vielen aan de Fransen. In Gouda bestormden burgers zelfs het stadhuis!

Uiteindelijk werd de druk zo hoog dat in Amsterdam werd besloten om het ultieme wapen in te zetten: water. Uiteindelijk kon de Republiek de opmars van de vijand stuiten door ‘ten spoedigsten en sonder een moment tijt te versuijmen bij alle bequame wegen en middelen soo veel water sal inlaten als eenichsints doenlijk en mogelijk is, de polders insteken en landerijen inunderen’.

Deze operatie, die leidde tot de Oude Hollandse Waterlinie, was allesbehalve eenvoudig. Men moest rekening houden met verschillende factoren zoals de veiligheid van de bevolking, de snelheid van de operatie (tijdsdruk!) of het behoud van kostbare landbouwgrond (verzilting!).

Koen Berends aan het woord tijdens het symposium bij Deltares

Simulatie

Anno 2022 is het rampjaar in de vergetelheid geraakt en vormt het slechts een voetnoot in onze geschiedenis. Echter, voor Koen Berends (Deltares) is deze operatie springlevend. Vandaar dat hij besloot om de inunderingsoperatie te simuleren, waarbij Witteveen+Bos de nodige support heeft geleverd op gebied van modellering van overstromingsmodellen en het schetsen van de historische context.

Op basis van historische gegevens (landkaarten, geschreven documentatie) vanuit verschillende partijen, zoals waterschappen, stadsarchieven et cetera, is een timeline – wat gebeurde wanneer door wie? – gemaakt en gevisualiseerd in een computermodel.

Het uniek dat verschillende partijen input hebben geleverd en samen dit model in een beperkte open source aanpak hebben gebouwd. ‘Overstromingsmodellen worden normaliter door ingenieurs gebouwd. Het bijzondere aan deze reconstructie is dat het tot stand is gekomen door collaboratief modelleren.’

Deze aanpak kan ook werken voor hedendaagse en toekomstige projecten in de waterbouw. We beschikken over moderne technologieën en inzichten uit het verleden.

Een andere les van het project is dat je historische onzekerheden kunt vergelijken met het ontwikkelen van voorspellende modellen. Denk bijvoorbeeld aan overstromingsmodellen die, gezien de impact van klimaatverandering, zeer relevant zijn.’

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Je hebt nog 3 dagen om mee te doen aan onze fotowedstrijd. 

Het thema van deze fotowedstrijd is: ‘Wandelen langs de Oude Hollandse Waterlinie’ 🚶‍♂️🚶‍♀️Wij hebben namelijk dit jaar een prachtige wandelgids uitgebracht waar wij enorm trots op zijn! 

De winnaar krijgt een geldbedrag van € 150,-. De tweede prijs krijgt € 100,-. En de derde prijs € 50,-. Je hebt tot uiterlijk 1 oktober de tijd om je foto('s) in te sturen. 
📷 De foto mag maximaal 2 jaar oud zijn.
📷 Het is een voorwaarde dat de foto is genomen in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Dit gebied loop van het Muiderslot in Muiden tot aan Slot Loevestein nabij Gorinchem. 
📷 Kijk voor de overige voorwaarden en voor meer informatie op oudehollandsewaterlinie.nl/fotowedstrijd-2023

Foto: Stenen beer in Nieuwpoort

#fotowedstrijd #foto #fotograaf
#oudehollandsewaterlinie #Nieuwpoort #verdedigingswerken #verdediging #molenlanden #photocompetition #photocontest #vestingwallen #vesting #vestingstad #vestingsteden #wandelen #wandelgids #wandelroute #hollandsewaterlinies #waterlinie

© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact