Boekpresentatie Hiëronymus van Beverningk

Het eerste exemplaar van het boek Hiëronymus van Beverningk tijdens het Rampjaar 1672 van dr. Wout Troost is in boekhandel Verkaaik overhandigd aan burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda. Het boek verschijnt in samenwerking met Walburg Pers en Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Het boek

Hiëronymus van Beverningk was in 1672 kortstondig de belangrijkste man in de Nederlandse republiek, toen hij als gedeputeerde te velde van de Staten-Generaal de feitelijke leiding had over het leger aan de Geldersche IJssel. Toen het leger zich terugtrok achter de Oude Hollandse Waterlinie en prins Willem III tot stadhouder werd benoemd kon Van Beverningk zich weer richten op zijn diplomatieke werk. Wout Troost schetst in het boek hoe Van Beverningk zich positioneerde tussen raadpensionaris Johan de Witt, prins Willem III en de veranderende wil van de Staten van Holland en Staten-Generaal. Van Beverningk was in de zomer van 1672 ook nauw betrokken bij de vorming van de Oude Hollandse Waterlinie. Na een persoonlijke ontmoeting met koning Lodewijk XIV van Frankrijk sloot een Nederlandse delegatie in 1678 onder Van Beverningks leiding een vredesverdrag met Frankrijk. Het boek Hiëronymus van Beverningk tijdens het Rampjaar 1672 is te koop bij boekwinkels of via uitgever Walburg Pers.