Oude waterlinie route

De Oude Hollandse Waterlinie, gevormd door de beide Wiericken en de polder Lange Weide ertussen, is opgeworpen op initiatief van Willem III in 1672. De historie verhaalt, dat hij persoonlijk, als jochie van 21, toezicht hield op de werkzaamheden vanuit hoeve Knodsenburg aan de overzijde van de Rijn. Toen de linie zijn waarde moest bewijzen legde de strenge vorst de zwakte ervan bloot en de Hollandse veldheren kozen het hazenpad. Het kostte kolonel Pain-et-vin letterlijk zijn kop: als zondebok werd hij onthoofd in Alphen.


Je loopt langs de Enkele Γ©n Dubbele Wiericke, beide behoren tot de Oude Hollandse Waterlinie.Halverwege ligt Fort Wierickerschans, gebouwd in opdracht van Willem III (1673) ter versterkingvan de waterlinie.