Juist langs de Oude Rijn slaagden Franse troe­pen erin om in december 1672 door de waterlinie heen te breken, waarbij honderden boerderijen in de binnenstad en de restanten van de omlig­gende vestingwerken in de omgeving van Zwammerdam en Bodegraven werden verwoest.

Fort Wierickeschans vanaf het water

Deze dramatische toestanden verklaren waarom juist langs de Oude Rijn direct in 1673 zo’n sterk fort in het waterliniegebied werd gebouwd. Dat mocht immers niet nog eens gebeuren. Sindsdien ligt de Wierickerschans, een vierkant fort van ruim 100 bij 100 meter met op iedere hoek een groot uitspringend bastion, op het kruispunt van de En­kele Wiericke en de Oude Rijn. Maar het is de iro­nie van de geschiedenis, dat juist op deze plaats nooit meer oorlogshandelingen zouden plaatsvin­den. Fort Wierickerschans ligt er dus al ruim drie­honderd jaar vredig en ongeschonden bij.