Dwaalroute Waallandschap Loevestein

Water was het wapen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om snel land  onder water te kunnen zetten (inundatie) bouwde het Ministerie van Oorlog honderden sluizen en legde het nieuwe kanalen aan. Veel daarvan zijn nog steeds in gebruik bij de waterschappen. Niet voor de verdediging van land met water, maar om te zorgen voor voldoende schoon water in sloot en plas. Niet te veel, maar ook niet te weinig.

Deze route ligt in het meeste zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fietsend langs gemalen, sluizen, molens, batterijen en kazematten beleeft u het verleden en krijgt u een beeld van het hedendaagse waterbeheer.