“Het Rampjaar voorbij…” – Interview

Anastasia van der Lugt (directeur Oude Hollandse Waterlinie) tijdens de eerste kennisdag Nederlandse Waterlinies op 8 april 2022 in Heusden.

Het Rampjaar voorbij, hoe gaat het nu met de Stichting Oude Hollandse Waterlinie?

In 2022 was Stichting Oude Hollandse Waterlinie druk met de coördinatie van de vele activiteiten rond het jubileumjaar 350 jaar Oude Hollandse waterlinie. Dit werd langs de hele linie groots gevierd. Soms wordt de vraag gesteld: “Wat doet de stichting nu nog eigenlijk”? We vroegen het aan Anastasia van der Lugt, directeur van Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Anastasia: “Formeel gaat de stichting over het behoud van de Oude Hollandse Waterlinie en is de doelstelling de beleefbaarheid en het bezoek te vergroten. In praktijk is de Stichting Oude Hollandse Waterlinie de linking pin tussen diverse partijen en initiatieven. Aan de linie liggen 17 vestingsteden, loopt het gebied door 5 waterschappen en 2 provincies. Binnen al deze deelnemers lopen uiteenlopende wensen en behoeften en zijn de belangen ook divers. Dat vraagt om veel communicatie en participatie.”

Dat zijn veel partijen. Wat doen jullie voor deze deelnemers? “Of het nu gaat om de marketing en communicatie over de diverse evenementen langs de linie of het aansluiten bij educatieprojecten, de stichting vervult een actieve rol om haar deelnemers zo goed mogelijk te bedienen. Wij sluiten aan bij projecten die bijdragen aan de doelstellingen om de Oude Hollandse Waterlinie te promoten. Dat kan zijn met nieuwsbrieven, sociale media of advertenties.”

De historie ligt onder onze voeten, maar het is de kunst om dit zichtbaar te maken. Welke rol vervult de stichting daarin? “Wij gebruiken bijvoorbeeld het educatietraject, waarbij kinderen iets leren over de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en vervolgens met de klas op bezoek gaan naar een specifieke plek in hun gemeente waar iets heeft plaatsgevonden. Dit jaar sluiten wij aan bij diverse exposities in het Waterliniemuseum en volgen wij het onderzoek van de Michiel de Ruyterstichting naar de inzet van de Marine op de Oude Hollandse Waterlinie. Maar ook een project als geactualiseerde borden kunnen op onze aandacht rekenen. Dit draagt nadrukkelijk bij aan de doelstelling om recreatie en toerisme te bevorderen.” aldus Anastasia.

Naast behoefte aan het actueel houden van historie wordt ons gebied bedreigd met diverse eigentijdse opgaven zoals woningbouw, wegen en windmolens. Het is de kunst om hier met elkaar het gesprek over te voeren. Want wat doe je met een veranderend klimaat? Wat voor effect heeft dat op de aanleg van je dijken, het behoud van je monumentale panden of de behoefte aan meer ruimte voor de rivier? “Met kennissessies over dit soort thema’s nemen we bestuurders en beleidsmedewerkers mee in de ontwikkelingen die ons allemaal raken. Recent met de Vereniging Nederlandse Vestingsteden en de Zuiderwaterlinie in Heusden en op 19 september op Slot Loevestein.”

Anastasia sluit haar toelichting af met een oproep. “Als laatste bieden wij de verdubbelaar aan. Als wij informatie krijgen van onze partners kunnen wij dat meenemen in onze eigen nieuwsuitingen waardoor het bereik veel groter wordt. De verbinding die wij daarmee kunnen creëren maakt ons werk veel groter dan alleen de stichting. Bij ons komt alles samen en daarmee komen we als linie verder. Behoefte aan een gesprek, bel of mail ons!”

(redactie: contact@ohwl.nl)

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact