Samenstelling bestuur

Voorzitter van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie is de Montfoortse burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong
  • Voorzitter: mevr. P. J. van Hartskamp-de Jong
  • Secretaris: mevr. M.H. Stolk-Bleeker
  • Penningmeester: K. van de Rotte
  • Algemeen bestuurslid: Th. van Vugt
  • Algemeen bestuurslid: F. Buijserd
  • Algemeen bestuurslid: B. de Jong
  • Algemeen bestuurslid: M.H.J. van der Heijde
  • Gevolmachtigd directeur: B.R. Feis