Contactgegevens

Het Programmabureau Oude Hollandse Waterlinie is gevestigd in het kantoor Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden. Tel.nr. 0348-447782.

Bij het Programmabureau OHW werken de volgende medewerkers en vrijwilligers:

Directeur is Bernt Feis (b.feis@ohwl.nl), tel.nr. 06-83007562.