Krachten bundelen

Stichting Oude Hollandse Waterlinie brengt provincies, waterschappen en gemeenten in contact met elkaar en met ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Om de krachten te bundelen, expertise te delen en ervaring uit te wisselen. Belangrijk zijn de  netwerkbijeenkomsten, bijv. de Erfgoedtafel OHW van Zuid-Holland en de Bestuurlijke Tafel Vrije tijd.

Daarnaast functioneert de Stichting als schakel tussen provincies, waterschappen en gemeenten. Ook legt de Stichting contacten met andere relevante netwerken en organisaties.