Lesbrief: Een geschiedenis vol nattigheid

Dat is de titel van het educatieve project Oude Hollandse Waterlinie, dat leerlingen van groep 7/8 kennis laat maken met hét grote water- en verdedigingswerk uit de Gouden Eeuw. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit naar de geschiedenis van deze militaire verdedigingslinie, waarvan de sporen in hun eigen omgeving zijn terug te vinden. In de lesbrief staan daarvoor o.a. locatiegebonden opdrachten voor de vestingsteden Schoonhoven, Nieuwpoort en Gorinchem. Verder bevat het lesprogramma enkele filmpjes en heeft Stichting Groene Hart waarbij de Oude Hollandse Waterlinie als project begon, hiervoor aanvullend lesmateriaal ontwikkeld, dat bestaat uit een activiteitenkist, een expositie en verteltheater. Het lesmateriaal is te downloaden via www.geschiedenisvanzuidholland.nl .

Filmpjes

Bij het lespakket horen vijf filmpjes van drie minuten. Neeltje uit 1661 maakt een sprong in de tijd en ontmoet Job en zijn onafscheidelijke iPad. Ze neemt hem mee naar de Oude Hollandse Waterlinie en vertelt hem over het leven in de Gouden Eeuw en welke impact de linie had op de bevolking en de strijd tegen de Fransen. Job vertelt op zijn beurt wat er na de Gouden Eeuw rond de linie gebeurde. Bekijk ze hier.

Ervaar het zelf

Bij het lesmateriaal van Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft Stichting Groene Hart aanvullend lesmateriaal ontwikkeld, dat bestaat uit een activiteitenkist, een expositie en verteltheater. Zie de  folder OHWL in PDF. Op vijf handige formaat panelen wordt de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie uit de doeken gedaan. Deze expositie kan op school of in de lokale bibliotheek worden tentoongesteld. Bibliotheken zijn vaak bereid op een ‘multitouch-tafel’ aanvullende kaarten en foto’s over dit onderwerp te plaatsen.

Bij het verteltheater vinden rondtrekkende muzikanten uit de zeventiende eeuw een soldatenkist. Nieuwsgierig maken ze deze open en dan… komt het verhaal van het Rampjaar 1672 tot leven. Twee musicerende actrices verzorgen een interactieve les over het Rampjaar, de Oude Hollandse Waterlinie en hun belevenissen. Welke onderwerpen komen aan bod? Een tipje van de sluier: Wilhelmus, armoede en rijkdom, de Trompetter van de Prins, vaandelzwaaien, kades doorsteken en nog veel meer. Het duo haakt in op de plaats en de omgeving waar de school staat.

De activiteitenkist bestaat uit (groeps-)opdrachten en voorwerpen, zoals een wereldbol, een legpuzzel, een vlag die moet worden opgevouwen en trompetten van het leger van de Prins.

Reserveren activiteitenkist, exposities en verteltheater

  • Activiteitenkist: Duur: 2 weken, kosten € 50 + borg € 50
  • Expositie: Duur: 2 weken, kosten € 75 + borg € 50
  • Verteltheater: 4 voorstellingen van 45 min of 2 van 90 min, kosten  € 200
  • Vervoer activiteitenkist en/of expositie: Vervalt wanneer vervoer zelf wordt geregeld,
    anders € 25

U kunt al het aanvullend lesmateriaal boeken via Stichting Oude Hollandse Waterlinie:
T 0348-447782
E contact@ohwl.nl