Wat doet de Stichting OHW?

De Stichting richt zich onder meer op:

Marketing en promotie van de Waterlinie

in 2022 wordt het jubileum 350 jaar waterlinie gevierd. Hiervoor zijn o.m. een toolkit (vlaggen, brochures e.d.) en een bidbook met producten ontwikkeld.


Onderzoek en kennisdeling

De Waterlinie Academie, die database, beeldbank en publicaties verzorgt. Op deze website vindt u meer achtergrondinformatie over de Oude Hollandse Waterlinie.


Evenementen

Jaarlijks wordt o.m. een voorjaarsactiviteit, een waterliniefestival en een symposium georganiseerd.

 

 

 

 

 


Projecten

Afgelopen tien jaar zijn al meer dan 50 projecten uitgevoerd waarmee de waterlinie op de kaart wordt gezet, onder andere aanleg van fiets-, wandel- en vaarroutes, plaatsing van informatiepanelen en picknickbankjes, merk & marketing van de waterlinie en meer.
Kijk verder op onze Projectenbank


Educatie

In het project Waterlinie for kids worden – in Samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland – jaarlijkse belevingsdagen voor kinderen georganiseerd.

Kijk verder voor al onze educatieve materialen waaronder de Lesbrief: Een geschiedenis vol nattigheid.