Kasteel te Mijdrecht

Kasteel te Mijdrecht

Volgens oude kaarten stond dit slot ten oosten van de huidige Nederlands-Hervormde kerk in Mijdrecht. Het is onduidelijk wanneer dit kasteel is gebouwd. In 1512 was het kasteel naar alle waarschijnlijkheid niet meer dan een bouwval. Tussen 1527 en 1536 wordt het kasteel herbouwd aangezien in 1536 het Huis te Mydrecht door de Staten van Utrecht als ridderhofstad wordt erkend. Vervolgens wordt het kasteel in het jaar 1572 door brand getroffen. Uiteindelijk zal het huis weer worden herbouwd maar zal ook weer verdwijnen. Rond 1770 zijn alleen de funderingen nog zichtbaar.

Ontginningen

Rivier de Kromme Mijdrecht

In 953 schenkt de Duitse keizer Otto I aan de bisschop van Utrecht het gebied dat wij nu kennen als ‘De Ronde Venen’. Ten tijde van de schenking in 953 is ‘De Ronde Venen’ nog onontgonnen gebied. In 1085 wordt een eerste aanzet gegeven tot ontginning van dit gebied. In de loop der eeuwen is door drooglegging het gebied ontstaan zoals we dat nu kennen.

Oude Hollandse Waterlinie

Tijdens de Frans-Nederlandse oorlog in 1672 wordt het gebied ten oosten van de Kromme Mijdrecht onder water gezet. Deze onder water gezette gebieden die liepen van Gorinchem in het zuiden tot aan Muiden in het noorden wordt de Oude Hollandse Waterlinie genoemd. Deze waterlinie was een vestinglinie, gericht op de verdediging van Holland. In het Utrechtse deel gaat het om de vestingsteden Nieuwersluis, Oudewater en Woerden. In 1672 blijkt deze linie sterk genoeg om de vijand te weerstaan . Wat dan een snel geïmproviseerde waterlinie is wordt vanaf omstreeks 1700 meer planmatig. In tijden van nood zou ook het gebied ten oosten van Mijdrecht onder water worden gezet. Dit is echter nooit echt meer nodig geweest.