Daarmee verspeelden de Fransen wellicht een belangrijke stra­tegische kans. Voorbij Oudewater lag namelijk de Goejanverwellesluis, een door Staatse troepen en een schans beveiligde toegang tot Gouda. Holland binnentrekken via de Hollandsche IJssel was hier de meest voor de hand liggende optie voor de Fransen. In het noorden, in de Vechtstreek, klaagden de Franse generaals steen en been over de inunda­ties. De overstromingen hielden een groot gedeel­te van het leger staande in het noorden, terwijl er via Oudewater misschien wel een doortocht mo­gelijk was geweest…

Maar de Fransen hadden grote moeite met de in­undaties die ze overal aantroffen. Zo schreef bevel­hebber Luxembourg aan generaal Louvois: Ik ben bang dat ik, tenzij ik in een eend zal veranderen, de dijken waar ik je over vertelde niet kan bereiken.