Inlegering en inundaties in 1672 legden een zwaar beslag op de inwoners van een vestingstad. Gemerckt (dat) de siecte in de Stadt meest is gecauseer(d) door den sware inlegering. Het jaerlyx inkomen van 2 à 3000 gulden door de inundatie ende onbruyckelijkheijt der landen merckelyck ver­mindert sijnde, laet niet toe dat de siecken van gerequireert bequaem voedsel, medicamenten of nodich getal van dienstboden voorsien ende gedient worden, aldus uit een rapport in de tijd dat de stad Schoonhoven tjokvol met soldaten zat.

Kazerne

Het gebrek aan ruimte in het met water omgeven Schoonhoven was niet alleen lastig, het was ook zeer ongezond. In het najaar van 1672 brak er in het garnizoen een besmettelijke ziekte uit, die door de bijzondere omstandigheden niet goed bestreden kon worden en vele slachtoffers maakte. Uit onderzoek is gebleken dat de zieken waarschijnlijk leden aan malaria en buiktyfus en in mindere mate aan dysenterie.

Na het Rampjaar 1672 kwamen ook de west- en noordkant van de stad aan bod. Het geheel van de omwalling bestond toen uit twee halfbastions bij de Lek en zes bastions in een boog om de stad. Schoonhoven was van toen af aan een vestingstad in de Hollandse Waterlinie.