Toen de Franse commandant De Rochefort Naarden gemakkelijk in handen kreeg, hield hij halt met zijn cavalerietroepen om even op adem te komen. Hij wist niet dat hij toen waarschijnlijk heel gemakkelijk toegang had kunnen krijgen tot de inundatiesluizen even verderop.

Zeesluis

Deze sluizen, toen nog bij de Hinderdam en de Uitermeer gelegen, waren immers de sleutel tot de inundatie van het noordelijke Vechtgebied. Als de Fransen deze sluizen in handen hadden gekregen, zou Amsterdam, het hart van de Republiek, door de Fransen heel dicht benaderd kunnen zijn, namelijk tot aan de inundatie van de stad zelf. De Hollanders kregen echter nog net de tijd om de Fransen voor te zijn en snel het onordelijke liniegebied onder water te zetten. De nalatigheid of de onwetendheid van het Franse leger zou achteraf bezien wel eens de redding van de Republiek kunnen zijn geweest. Een jaar later – in 1673- werd in Muiden de Groote Zeesluis gebouwd, cruciaal onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie.