Zoals het verhaal over Naarden dat eerst door de Watergeuzen, toen door de Spanjaarden, vervolgens door Stadhouder Willem III, de Fransen en uiteindelijk weer door Stadhouder Willem III veroverd werd; of het verhaal van Prins Willem III die geen rekening hield met dooi wat grote gevolgen had; het kind dat hij redde. Klik op een van de afbeeldingen om het verhaal te lezen. Of klik door voor de serie van vijf verhalen over Gouda.

Weesp weerstaat een Pruisische aanval
Het kind van Zwammerdam
Een strenge hand
Een grote fout van de Prins
Bij Naarden begint de victorie
De sluizen bij Muiden
Vesting Nieuwersluis: onneembaar voor de Fransen
Woerden, de slag bij de Kruipin 1762
Vele verhalen over Fort Wierickerschans
Oudewater, een verloren kans voor de Fransen
Een epidemie in belegerd Schoonhoven
Pruisische oorlogsbuit in Nieuwpoort