Winnaar ontwerpwedstrijd bekend

Kunstenaar Mark de Jong: winnaar van de Ontwerpwedstrijd van de Stichting OHW

Eind 2019 heeft de Stichting Oude Hollandse Waterlinie in samenwerking met de Groene Hart Kunstprijs een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het thema van de ontwerpwedstrijd was water: vriend en vijand. Wat zou een mooi, passend kunstwerk voor het jubileumjaar (2022 – 350 jarig bestaan van deze historische linie) kunnen zijn dat op meerdere plaatsen in het liniegebied wordt gerealiseerd? De inzendingen waren zeer verschillend van aard qua materiaal, afmetingen en vorm.

De ingezonden ontwerpen zijn tot 30 november tentoongesteld. Het publiek koos op locatie via stembiljetten en via het internet en zo kwamen 10 nominaties uit de bus.

Jurering

Het winnende ontwerp ‘Vriend en Vijand’ van Mark de Jong

Een vakjury heeft zich onlangs gebogen over de genomineerde ontwerpen waarbij de uitslag van de publieksstemming uiteraard meewoog maar niet zonder meer is overgenomen. Aspecten als – relatie met de OHW, hoe herkenbaar  is de linie in het kunstwerk, de uitvoerbaarheid, het kostenaspect et cetera – speelden in de jurering mee.

Uiteindelijk koos de jury het ontwerp van Mark de Jong als winnaar. Naar de mening van de jury komt in dit ontwerp de herkenning van de linie goed naar voren, zoals in het patroon van vestingwerken als bescherming en in de symboliek van de soldaat als vijand. Daarbij beantwoordt het ontwerp aan de opdracht en het thema en bovendien vormt het een schakel naar de 21ste eeuw:  water zowel vriend als vijand. Het dient als recreatie maar is ook een gevaar nu we met klimaatveranderingen en een stijgende zeespiegel te maken hebben.

Mark de Jong ontvangt de prijs van € 1.000,-.

Kijk voor nadere informatie op www.oudehollandsewaterlinie.nl of mail contact@ohwl.nl.