Verhalenmiddag Waverveen

Gewone mensen worden helden

In 2022 worden het Rampjaar 1672 en het 350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie herdacht. In De Ronde Venen organiseert de Historische Vereniging Proosdijlanden allerlei activiteiten rond het thema ‘RampZalig’. De Rondeveense verhalenvertellers Elza Vis en Ineke Bams sluiten hierbij aan met een verhalenmiddag in Waverveen op zaterdag 3 september.

Waverveen is het gebied waar in 1672 zich een aantal gebeurtenissen afspeelden die tot de verbeelding spreken. We weten daar het een en ander over dankzij dominee Selijns, die destijds predikant was in Waverveen. Maar ook uit brieven en andere documenten kun je je een beeld vormen van het leven in die tijd en hoe gewone mensen de oorlog en de onderwaterzetting van het land hebben ervaren. Op basis van deze informatie hebben Elza en Ineke een programma samengesteld waarin vooral de verhalen van gewone mensen centraal staan, evenals het leven en werk van ds. Selijns.

De verhalen worden verteld in ‘Het Contact’, onder de kerk van Waverveen (Cliffordweg 9). De middag begint om 15.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Koffie en thee zijn wel voor eigen rekening (graag contant betalen). U kunt zich tot 1 september opgeven bij Ineke Bams (ineke.bams@live.nl / 06-27434885).

  • 03-09-2022 t/m 03-09-2022
  • Hervormde Kerk Waverveen
  • Cliffordweg 9, 3646 AZ Waverveen
  • Nee