Rampjaar ANNO NU – Opera

Begin april waren in vrijwel alle Europese landen strikte maatregelen genomen. Samenscholingsverboden, zelfs voor kleine groepen van drie tot vijf personen, uitgaansverboden of tenminste strikte adviezen zo mogelijk thuis te blijven en thuis te werken, sluiting van alle niet-noodzakelijke winkels en politiecontroles. In sommige landen werd een avondklok ingesteld. Wereldwijd werden soortgelijke maatregelen door vele regeringen overgenomen, afhankelijk van de plaatselijke situatie. En het is ook niet voorbij. In de hele wereld is “het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos”.

In het Rampjaar 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van verschillende kanten aangevallen. Door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. In 1672 stond met het leger van Engeland, Frankrijk en de bisdommen Keulen en Münster het grootste leger aan de Nederlandse grenzen sinds de tijd van de Romeinen. Op 12 juni 1672 trokken de Fransen de grens van de Republiek over. Al snel versloegen de Fransen het zwakke leger van de Republiek. De Hollandse Waterlinie leek uitkomst te bieden, maar op 27 en 28 december 1672 slaagde het Franse leger erin om met troepen gedeeltelijk het ijs over te steken. Het Rampjaar 1672 had grote gevolgen voor de Republiek. De strijd duurde in totaal ongeveer zeventien maanden. Het leidde onder meer tot de sluiting van banken, winkels, rechtbanken, scholen en schouwburgen.

Rampjaar ANNO NU

Deze twee zeer zware periodes, en hun overeenkomsten, zijn de inspiratie voor het muziektheater voorstelling “Rampjaar ANNO NU”: 1672 en 2020 worden samen één verhaal van een “annus terribilis”: een Rampjaar, anno nu.

Zoals gebruikelijk in muziektheater, wordt het verhaal aangevuld en verrijkt met een muzikaal repertoire. Een gevarieerd, eclectisch repertoire, symbolisch voor de twee historische momenten, zo ver uit elkaar, maar zo vergelijkbaar. Dus aan de ene kant: prachtige barok-melodieën in het Frans gezongen (o.a Rameau, Lully). Aan de andere kant: muziek van deze tijd, in het Nederlands gezongen (o.a. Herman van Veen, Blof, Toon Hermans).

  • 11-06-2022
  • Woerden
  • Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden
  • Ja