Linie van Boven

Van 14 juni t/m 16 augustus 2023 is de rondreizende expositie Linie van Boven te zien in de Museumhaven in Gouda. De expositie bestaat uit 24 luchtfoto’s van onderdelen van de Oude Hollandse Waterlinie, zoals vestingsteden, sluizen en schansen. Ook de Mallegatsluis maakt onderdeel uit van de expositie.

De beleving van onze omgeving is vanaf de grond volkomen anders dan vanuit de lucht. Het verrassende perspectief van bovenaf toont een uniek en door de mens ingericht landschap met veel water. Verdedigingswerken in dat oeroude polderlandschap worden vanaf hoogte goed zichtbaar. Je ziet dan hun bijzondere vormen en strategische ligging en ontdekt de diversiteit. De geometrische stervormen van 17de-eeuwse vestingsteden veranderden geleidelijk tot de bladvormige 19de-eeuwse forten. Met een vogelvluchtperspectief op de waterrijke Hollandse polders kan je je de onderwaterzettingen van een waterlinie voorstellen. Je ziet de fijnmazige polderstructuur met dijken, kaden, vaarten en sloten waardoor ons land droog wordt gehouden en waarmee in tijden van oorlog de militaire inundaties werden gerealiseerd.

De rondreizende expositie Linie van Boven is ontwikkeld door Stichting Liniebreed Ondernemen met financiële steun van de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie van de provincie Zuid-Holland. Op 17 augustus reist de tentoonstelling door naar de vesting Schoonhoven.

Kinderen

Voor scholen of kinderen is tevens een leerzame kinderspeurtocht gemaakt met diverse vragen over de doeken. Deze is te downloaden op www.linievanboven.nl of tijdens openingstijden (donderdag t/m zondag) op te halen bij het IJsselhuis Museumhavencafé. Kids krijgen bij het inleveren van de speurtocht een leuk aandenken mee naar huis. Op de website lees je tevens meer informatie over hetgeen je op de doeken ziet.

  • 14-06-2023 t/m 16-08-2023
  • Gouda
  • Museumhaven - Vest 252, 2801 TZ Gouda
  • Ja

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact