Tentoonstelling Amsterdam en het Rampjaar

Tentoonstelling in de Schatkamer, te zien van 24 juni – 11 september. Toegang gratis

In 1672 werd Nederland bijna van de kaart geveegd door een verbond van Engelse, Duitse en Franse troepen. Het Franse leger veroverde op 20 juni de vesting Naarden en alleen door het onder water zetten van polders kon een verdere opmars worden gestuit.

In allerijl werd de verdediging van Amsterdam in orde gemaakt. Weeskinderen werden ingezet voor het ophogen van de stadswal en op de toegangswegen naar de stad kwamen fortjes. Vluchtelingen zochten een veilig onderkomen in de stad.

In de Schatkamer zijn fraaie handgetekende kaarten te zien van de tijdelijke fortjes rond de stad. Heel bijzonder zijn de grote gedetailleerde tekeningen van Jacob de Lambre met voorstellen voor de verdediging van Amsterdam in de strenge winter van 1672-1673. Daarnaast zijn er fraaie prenten en documenten uit het Rampjaar. Toen in september 1673 Naarden werd heroverd, keerden de krijgskansen. In 1674 was het gevaar geweken. Amsterdam was door het oog van de naald gekropen.

  • 24-06-2022 t/m 11-09-2022
  • Amsterdam
  • Stadsarchief Amsterdam - Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
  • Ja