De Oude Hollandse Waterlinie is ontstaan in het Rampjaar 1672

Nieuwpoort

De Oude Hollandse Waterlinie vormde in de 17e en 18e eeuw de ruggengraat van de Nederlandse defensie en is nauw verbonden met de Nederlandse waterbouwkundige traditie. Deze militaire verdedigingslinie lag tussen het IJsselmeer en de Biesbosch, tussen Muiden en voorbij Gorinchem.

De Oude Hollandse Waterlinie is, evenals haar navolgers als Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van de economische en politieke macht van Holland en Amsterdam tegen aanvallen uit het oosten. Het concept van deze verdediging is het onder water zetten, het inunderen, van grote gebieden laagliggend land. Het is buiten Nederland nergens op zo’n grote schaal toegepast en kan gezien worden als één van de grootste infrastructurele ingrepen  die ooit in ons land hebben plaatsgevonden.

Meer weten over de historie?

Klik dan op een van de onderstaande plaatjes.

Hoe werkt de linie
1672: Ommekeer in de Gouden Eeuw
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
De vestingsteden